České normy 02/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v únoru 2019:

  • ČSN EN ISO 11699-2 Nedestruktivní zkoušení – Filmy pro průmyslovou radiografii – Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot
  • ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
  • ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
  • ČSN EN 60974-9 (Změna Z1)Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
  • ČSN ISO 128-24 (Oprava 1)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
  • ČSN EN 17119 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
  • ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
  • ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti

celý seznam 161 norem, 34 změn a 16 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress