České normy 03/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v březnu 2019:

  • ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady
  • ČSN EN ISO 369 Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

celý seznam 160 norem, 41 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress