České normy 04/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2019:

  • ČSN ISO 129-1 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
  • ČSN ISO 129-5 Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
  • ČSN EN 17001 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku
  • ČSN EN 17002 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku
  • ČSN EN 13507 Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním
  • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
  • ČSN EN ISO 18275 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 20378 Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí – Klasifikace
  • ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky

celý seznam 201 norem, 44 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress