České normy 05/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2019:

  • ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
  • ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
  • ČSN EN ISO 20769-1 Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení
  • ČSN EN ISO 20769-2 Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 2: Prozařování přes dvě stěny
  • ČSN EN 12679 Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda
  • ČSN EN ISO 17279-1 Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 1: Obecné požadavky na postup

celý seznam 110 norem, 32 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress