České normy 06/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2019:

  • ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
  • ČSN EN IEC 62822-1 Elektrická svařovací zařízení – Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz – 300 GHz) – Část 1: Norma skupiny výrobků
  • ČSN EN ISO 14171 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 19650-1 Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy
  • ČSN EN ISO 19650-2 Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 2: Fáze přípravy staveb

celý seznam 108 norem, 29 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress