České normy 07/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2019:

 • ČSN P CEN ISO/TS 25108 Nedestruktivní zkoušení – Organizace pro školení pracovníků NDT
 • ČSN EN 17119 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
 • ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Úrovně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 22825 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
 • ČSN EN ISO 24373 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace
 • ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky
 • ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: Plated structural elements
 • ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN 05 0601 (Změna Z4) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
 • ČSN EN 1993-1-5 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN EN 1993-4-2 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže
 • ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
 • ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
 • ČSN EN ISO 20601 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny
 • ČSN EN 1011-3 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
 • ČSN EN 1011-6 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování
 • ČSN EN ISO 17279-2 Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál
 • ČSN EN 14728 Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace

celý seznam 178 norem, 34 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress