České normy 10/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2019:

  • ČSN EN ISO 2553 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
  • ČSN EN ISO 15708-1 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 1: Terminologie
  • ČSN EN ISO 15708-2 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 2: Princip, zařízení a vzorky
  • ČSN EN ISO 15708-3 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení
  • ČSN EN ISO 15708-4 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 4: Kvalifikace
  • ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
  • ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

celý seznam 206 norem, 51 změn a 15 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress