České normy 11/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v listopadu 2019:

  • ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • ČSN EN 1992-1-1 (Změna Z4) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • ČSN EN ISO 8560 Výkresy pozemních staveb – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí
  • ČSN EN ISO 1554 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady
  • ČSN EN 10210-2 Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu
  • ČSN EN 10219-2 Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu

celý seznam 162 norem, 46 změn a 11 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress