České normy 01/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2020:

 • ČSN EN ISO 16809 Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem
 • ČSN EN ISO 15549 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady
 • ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
 • ČSN EN ISO 3690 Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu
 • ČSN 73 0032 Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
 • ČSN EN 60974-3 ed. 3 (Změna Z1) Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
 • ČSN EN 60974-7 ed. 3 (Změna Z1) Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky
 • ČSN EN ISO 4136 (Oprava 1) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Příčná zkouška tahem
 • ČSN EN 10027-1 (Oprava 1) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek oceli
 • ČSN EN ISO 15620 Svařování – Třecí svařování kovových materiálů
 • ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
 • ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky

celý seznam 183 norem, 27 změn a 6 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress