České normy 04/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2020:

  • ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti
  • ČSN EN ISO 129-1 (Změna Z1) Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
  • ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla
  • ČSN EN ISO 15609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování
  • ČSN EN ISO 15609-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování

celý seznam 183 norem, 47 změn a 8 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress