České normy 05/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2020:

  • ČSN EN ISO 2553 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
  • ČSN ISO 22762-1 Elastomerní protiseismické izolátory – Část 1: Zkušební metody
  • ČSN ISO 22762-2 Elastomerní protiseismické izolátory – Část 2: Aplikace pro mosty – Specifikace
  • ČSN ISO 22762-3 Elastomerní protiseismické izolátory – Část 3: Aplikace pro budovy – Specifikace
  • ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
  • ČSN EN 1993-1-5 (Změna A2) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
  • ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (Změna Z1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
  • ČSN EN ISO 6947 Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování
  • ČSN EN ISO 13919-1 Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
  • ČSN EN ISO 9090 Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy

celý seznam 89 norem, 29 změn a 2 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress