České normy 06/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2020:

  • ČSN P CEN ISO/TS 25107 Nedestruktivní zkoušení – Sylaby pro školení NDT
  • ČSN EN ISO 12718 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník

celý seznam 149 norem, 24 změn a 3 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress