České normy 07/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2020:

  • ČSN EN ISO 15614-7 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování
  • ČSN EN ISO 13588 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array
  • ČSN EN ISO 17677-1 Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
  • ČSN EN 131-4 Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
  • ČSN 73 1004 Navrhování základových konstrukcí – Stanovení požadavků pro výpočetní metody

celý seznam 146 norem, 56 změn a 5 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress