České normy 08/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2020:

  • ČSN EN 1991-1-4 (Oprava 4) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
  • ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (Oprava 1) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
  • ČSN 74 3305 (Oprava 2) Ochranná zábradlí

celý seznam 125 norem, 33 změn a 12 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress