České normy 09/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2020:

  • ČSN EN ISO 16526-1 Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 1: Metoda děličem napětí
  • ČSN EN ISO 16526-2 Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru
  • ČSN EN ISO 16526-3 Nedestruktivní zkoušení – Měření a hodnocení napětí na rentgence – Část 3: Spektrometrická metoda
  • ČSN EN ISO 14096-1 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality
  • ČSN EN ISO 14096-2 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky
  • ČSN EN ISO 21904-1 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Obecné požadavky
  • ČSN EN ISO 21904-2 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování
  • ČSN EN ISO 21904-4 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních

celý seznam 145 norem, 26 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress