České normy 10/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2020:

 • ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin – Slovník
 • ČSN EN 1011-3 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
 • ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 73 1901-2 Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
 • ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
 • ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
 • ČSN 73 0802 (Změna Z4) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 (Změna Z4) Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN 73 0831 (Změna Z4) Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN EN ISO 16739-1 Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu – Část 1: Datové schéma

celý seznam 149 norem, 48 změn a 5 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress