České normy 12/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2020:

  • ČSN EN 16612 Sklo ve stavebnictví – Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem
  • ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví – Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících
  • ČSN 73 1901-3 (Oprava 1) Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
  • ČSN EN ISO 128-1 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Úvod a základní požadavky
  • ČSN EN ISO 128-100 Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 100: Přehled
  • ČSN EN ISO 10863 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD)

celý seznam 126 norem, 40 změn a 11 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress