České normy 01/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2021:

  • ČSN EN ISO 11844-1 Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér
  • ČSN EN ISO 11844-2 Koroze kovů a slitin – Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou – Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách
  • ČSN EN ISO 6947 Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování
  • ČSN EN ISO 13919-1 Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
  • ČSN ISO 24394 Svařování pro letecké aplikace – Zkoušky svářečů a svářečských operátorů – Tavné svařování kovových součástí
  • ČSN EN ISO 10893-9 (Změna A1) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem
  • ČSN EN ISO 10893-10 (Změna A1) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí
  • ČSN EN ISO 10893-11 (Změna A1) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem
  • ČSN EN ISO 128-3 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, řezy a průřezy

celý seznam 98 norem, 24 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress