České normy 02/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v únoru 2021:

 • ČSN EN ISO 14096-1 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality
 • ČSN EN ISO 14096-2 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramů – Část 2: Minimální požadavky
 • ČSN EN 1990 NA ed. A National Annex – Eurocode: Basis of structural design
 • ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
 • ČSN EN 1990 (Změna Z5) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
 • ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5/A1 (Oprava 1) Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu
 • ČSN EN ISO 128-2 Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 2: Základní pravidla pro čáry
 • ČSN EN ISO 25239-1 Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 1: Slovník
 • ČSN EN ISO 25239-2 Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 2: Návrh svarových spojů
 • ČSN EN ISO 25239-3 Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů
 • ČSN EN ISO 25239-4 Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování
 • ČSN EN ISO 25239-5 Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu
 • ČSN EN ISO 24034 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 19650-5 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací

celý seznam 153 norem, 39 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress