České normy 03/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v březnu 2021:

  • ČSN EN ISO 22232-1 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 1: Přístroje
  • ČSN EN ISO 21432 Nedestruktivní zkoušení – Standardní zkušební metody pro stanovení vnitřního pnutí neutronovou difrakcí
  • ČSN EN 13067 Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů
  • ČSN EN ISO 15792-1 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu
  • ČSN EN ISO 15792-2 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli
  • ČSN EN ISO 2560 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 6847 Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor
  • ČSN EN ISO 14341 Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

celý seznam 157 norem, 48 změn a 2 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress