České normy 04/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2021:

  • ČSN EN ISO 22232-2 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 2: Sondy
  • ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla
  • ČSN EN ISO 15609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování
  • ČSN EN ISO 15609-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování
  • ČSN EN ISO 24034 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace
  • ČSN EN 14728 Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace
  • ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny
  • ČSN EN 15085-2 Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

celý seznam 135 norem, 26 změn a 2 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress