České normy 05/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2021:

  • ČSN EN ISO 128-1 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 1: Úvod a základní požadavky
  • ČSN EN ISO 128-2 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 2: Základní pravidla pro čáry
  • ČSN EN ISO 128-3 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
  • ČSN EN ISO 128-100 Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 100: Rejstřík
  • ČSN EN ISO 11463 Koroze kovů a slitin – Směrnice pro hodnocení bodové koroze
  • ČSN EN ISO 10863 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)
  • ČSN EN ISO 23387 Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy
  • ČSN EN ISO 2553 (Oprava 1) Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
  • ČSN EN ISO 22232-3 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení

celý seznam 132 norem, 27 změn a 14 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress