České normy 06/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2021:

  • ČSN EN ISO 23243 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array – Slovník
  • ČSN EN ISO 2560 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
  • ČSN EN ISO 14341 Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

celý seznam 116 norem, 34 změn a 8 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress