České normy 07/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2021:

  • ČSN EN ISO 22232-3 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení
  • ČSN EN ISO 21597-2 Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů – Specifikace výměny – Část 2: Typy vazeb
  • ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Pojmy a principy
  • ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

celý seznam 135 norem, 39 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress