České normy 09/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2021:

  • ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy
  • ČSN EN ISO 129-1 (Změna A1) Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
  • ČSN EN ISO 19650-1 (Oprava 1) Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy
  • ČSN EN ISO 19650-2 (Oprava 1) Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 2: Dodací fáze aktiv
  • ČSN EN ISO 13919-2 Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď
  • ČSN EN ISO 18785-1 Třecí bodové svařování – Hliník – Část 1: Slovník
  • ČSN EN ISO 18785-2 Třecí bodové svařování – Hliník – Část 2: Návrh svarových spojů
  • ČSN EN ISO 18785-3 Třecí bodové svařování – Hliník – Část 3: Kvalifikace svářečského personálu
  • ČSN EN ISO 18785-4 Třecí bodové svařování – Hliník – Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování
  • ČSN EN ISO 18785-5 Třecí bodové svařování – Hliník – Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu

celý seznam 151 norem, 28 změn a 8 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress