České normy 10/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2021:

  • ČSN EN ISO 10225 Zařízení pro plamenové svařování – Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy
  • ČSN EN 1993-1-4 (Změna A2) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
  • ČSN EN 12543-2 Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou

celý seznam 151 norem, 61 změn a 5 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress