České normy 11/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v listopadu 2021:

  • ČSN EN 12543-2 Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou
  • ČSN EN ISO 22826 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)
  • ČSN EN 1992-4 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu
  • ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-3 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost
  • ČSN EN ISO 3834-4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost
  • ČSN EN 16296 Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality
  • ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
  • ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
  • ČSN EN ISO 898-3 (Změna A1) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

celý seznam 167 norem, 34 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress