České normy 12/2021

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2021:

  • ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Část 1: Obecné zásady
  • ČSN EN ISO 3452-2 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků
  • ČSN EN ISO 13919-2 Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky a doporučení pro určování stupňů kvality – Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď
  • ČSN EN ISO 18595 Odporové svařování – Bodové svařování hliníku a slitin hliníku – Svařitelnost, svařování a zkoušení
  • ČSN EN ISO 17677-1 Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
  • ČSN ISO 10845-1 Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy
  • ČSN ISO 10845-2 Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace
  • ČSN ISO 10845-4 Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

celý seznam 157 norem, 62 změn a 3 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress