O mně

Jmenuji se Petr Pospíšil a zde bych Vám rád představil společnost STADYN. Ta navazuje na mou více jak desetiletou praxi ve stavebnictví v pozici zaměstnance předních českých firem a následně jako osoby samostatně výdělečně činné. Provádím statické výpočty menších částí i větších celků ve všech stupních projektové dokumentace. Prohlídky stávajícího stavu nejenom ocelových, ale i betonových nebo zděných konstrukcí. Cílem je poskytnutí ucelených služeb. Tedy zajištění návrhu a posudku konstrukcí, jejich kontrolu ve výrobě, na staveništi i jejich přejímku. Díky zkušenostem jsem schopen nalézat vhodné a ekonomické řešení se zachováním kvality a bezpečnosti. Za celou dobu mé praxe jsem měl možnost pracovat na projektech z různých krajin, např. Slovenska, Ukrajiny, Švédska, Itálie, Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a samozřejmě České republiky.

Kvalifikace

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru „Statika a dynamika staveb“ se zápisem v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Kvalifikace dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti jako „Mezinárodní / evropský svářečský inženýr“ (IWE/EWE) pro funkci svářečského dozoru. Jsem tak schopen garantovat jakost svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-2 až 4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, a především dle ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí.

Kvalifikace dle normy ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT k provádění nedestruktivních kontrol (NDT). Konkrétně v metodě vizuální kontroly svarů ve stupni 2, tedy jako „Personál pro přímou vizuální kontrolu svarů VT2 dw“.

Osvědčení od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) o způsobilosti dálkově řídícího pilota v otevřené kategoriiA1, A2, A3“ a specifické kategoriiSAIL 2“ (pilot dronu).

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress