Praxe a vzdělání

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

08/2018 – 09/2019
statik
NĚMEC POLÁK, spol. s r.o., Praha (Česká republika)
Hlavní činností společnosti je návrh nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

07/2010 – 07/2018
statik, svářečský inženýr, NDT pracovník
LLENTAB, spol. s r.o., Praha (Česká republika)
Dceřiná společnost patřící do skupiny Llentab Group, zabývající se návrhem, dodávkou a výstavbou ocelových hal z tenkostěnných profilů.

 • hlavní pracovní poměr
 • kompletní návrh ocelových konstrukcí dle evropských norem
 • vypracování dokumentace (plány, detaily, dílenské výkresy)
 • koordinace a spolupráce s dalšími odděleními, investorem, generálním projektantem a subdodavateli
 • kompletní objednávka materiálu pro stavbu
 • příprava cad dynamických bloků a cad standardů
 • příprava interních instrukcí k navrhování konstrukcí, kreslení výkresů a svařování
 • dvoutýdenní stáž v Kungshamu, Švédsko
 • od roku 2014 jsem pracoval jako svářečský dozor
 • od roku 2017 jsem pracoval jako personál nedestruktivního zkoušení VT2dw

07/2006 – 12/2009
projektant, konstruktér
EXCON, a.s., Praha (Česká republika)
Projekční ateliér specializovaný na statiku a dynamiku ocelových konstrukcí.

 • dlouhodobá spolupráce na částečný úvazek
 • vypracování dokumentace (plány, detaily, dílenské výkresy)

07/2005 – 06/2006
projektant, konstruktér
ŠKODA PRAHA a.s., Praha (Česká republika)
Generální dodavatel a projektant energetických investičních celků.

 • dlouhodobá spolupráce na částečný úvazek
 • doplňování projektové dokumentace ocelových konstrukcí, překreslování původních výkresů do elektronické podoby (prostorového modelu) pro další zpracování
VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

2018
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

 • Autorizace v oboru statika a dynamika staveb

2017
SVV Praha, s.r.o. (SVV Praha)

 • Personál pro přímou vizuální kontrolu svarů VT2dw v souladu s ISO 9712

2013
SVV Praha, s.r.o. (SVV Praha)

 • Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr

2008 – 2010
České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební (FSv ČVUT)

 • studijní obor: Stavební inženýrství – Konstrukce pozemních staveb
 • zaměření: ocelové konstrukce
 • téma dipl. práce: Výšková administrativní budova »»

2003 – 2008
České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební (FSv ČVUT)

 • studijní obor: Stavební inženýrství – Konstrukce pozemních staveb
 • zaměření: ocelové konstrukce
 • téma bak. práce: Ocelová konstrukce pro podepření předsazené skleněné stěny »»

1998 – 2002
Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

 • studijní obor: Pozemní stavitelství