Svářečský dozor

Plánování, dozor, kontroly, přejímky svařovaných konstrukcí, vypracování postupů svařování, instrukcí…

Vypracování postupů svařování kovových materiálů (pWPS, WPQR, WPS)…
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů je prováděna podle norem:

  • ČSN EN ISO 15614-1,…
  • ČSN EN ISO 15613
  • ČSN EN ISO 15612
  • ČSN EN ISO 15611
  • ČSN EN ISO 15610
  • ČSN EN ISO 14555
  • ČSN EN ISO 15620
  • ČSN EN 288-9
  • ČSN EN ISO 17660-1,…
  • ČSN EN ISO 11970

Mohu zajistit přejímky svařovaných konstrukcí, provedení vizuální kontroly svarových spojů a zajištění dalších nedestruktivních i destruktivních zkoušek, včetně zkoušek předvýrobních.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress