České normy 03/2020

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v březnu 2020:

 • ČSN EN ISO 15708-1 Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 1: Terminologie
 • ČSN EN ISO 15708-2 Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 2: Principy, zařízení a vzorky
 • ČSN EN ISO 15708-3 Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 3: Provoz a interpretace
 • ČSN EN ISO 15708-4 Nedestruktivní zkoušení – Prozařovací metody počítačové tomografie – Část 4: Kvalifikace
 • ČSN EN ISO 5178 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
 • ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
 • ČSN EN 10219-2 Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních ocelí – Část 2: Rozměry, mezní úchylky a geometrické charakteristiky průřezu
 • ČSN EN 131-1+A1 Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
 • ČSN EN ISO 15614-1 (Změna A1) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu
 • ČSN EN 1992-1-2 (Změna A1) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 • ČSN EN ISO 80000-(X) Veličiny a jednotky – Část (X)
 • ČSN EN ISO 12718 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník
 • ČSN EN ISO 18592 Odporové svařování – Destruktivní zkoušení svarů – Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků
 • ČSN EN 13100-2 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením

celý seznam 208 norem, 48 změn a 5 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress